0
วารสาร กองทุนศรีบูรพา ฉบับที่ 11
วารสาร "กองทุนศรีบูรพา" ฉบับ "วันนักเขียน - 5 พฤษภาคม" 2552
ราคาพิเศษ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับวารสารรายปี "กองทุนศรีบูรพา" ฉบับที่ 11 ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของนักคิด นักเขียน นักมานุษยนิยม คนสำคัญของไทยและของโลก "กุหลาบ สายประดิษฐ์" และเพื่อยกย่องบุคคลผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพาประจำปี 2552 ซึ่งได้แก่ อาจารย์ "ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" และเพื่อเสนอข้อคิด ข้อเขียนทั่วไป รวมทั้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวในโลกวงการหนังสือในรอบปี ร่วมติดตามเรื่องราวความเป็นไปในโลกวรรณกรรมพร้อมกันได้แล้วในเล่ม

สารบัญ

- กิจกรรม "กองทุนศรีบูรพา" กวีทรรศน์-กราบคารวะ คุณชนิด สายประดิษฐ์
- หลักการรางวัล "ศรีบูรพา"
- คำประกาศเกียรติคุณ "รางวัลศรีบูรพา" ประจำปี 2552
- จดหมายแจ้งสื่อมวลชน
- ประวัติย่อและผลงาน ของชาญวิทย์ เกษตรศิริ
- สัมภาษณ์
- ผู้เป็น "สุภาพบุรุษ" ของ ศรีบูรพา
- ข้อเขียนถึง อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ในฐานะผู้รับรางวัลศรีบูรพา
- ชาญวิทย์ เกษตรศิริ : เหน็บแนม แต่...เมตตา
- ผู้แนะนำให้รู้จัก "ศรีบูรพา"
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522200004589 (ปกอ่อน) 95 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน