0
วารสาร กองทุนศรีบูรพา ฉบับที่ 12 - วันนักเขียน - 5 พฤษภาคม 2553
ชีวิตที่ปรารถนา คือชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุข
ราคาพิเศษ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วารสารรายปี จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติและผลงานของ "กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา)"    และมอบรางวัลศรีบูรพาประจำปีให้แก่นักคิดนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งปี 2553 นี้ ผู้ได้รับรางวัลคือ "พระไพศาล วิสาโล" (ได้รับรางวัลศรีบูรพาคนที่ 22)

สารบัญ

- สุภาพบุรุษนิพนธ์
- คำนำจากประธานกองทุนฯ
- กวีทรรศน์ - "วันฟ้าเปิด"
- หลักการรางวัล "ศรีบูรพา"
- บทความ บางด้านของชีวิตการบวชและการปฏิบัติธรรม
- บทความ ทำไมข้าพเจ้าจึงไม่สึก
- บทความ ศัตรูที่แท้จริง
- บทความ เป็นสุขในทุกการเปลี่ยนแปลง
- กวีทรรศน์ - ไพศาล สันติ อหิงสา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522200006965 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน