0
วารสาร กองทุนศรีบูรพา ฉบับที่ 16 - วันนักเขียน - 5 พฤษภาคม 2557
วารสารรายปี จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติและผลงานของ "กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา)" และมอบรางวัลศรีบูรพาประจำปีให้แก่ "ศรีดาวเรือง" นักเขียนรางวัลศรีบูรพา คนที่ 26
ราคาพิเศษ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วารสารรายปี จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติและผลงานของ "กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา)" และมอบรางวัลศรีบูรพาประจำปีให้แก่นักคิดนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งปี 2557 นี้ ผู้ได้รับรางวัลคือ "ศรีดาวเรือง" (ได้รับรางวัลศรีบูรพาคนที่ 26)

สารบัญ

- กวีทรรศน์ / ทองแถม นาถจำนง
- รายงาน - หนึ่งไฮไลท์งานสัปดาห์หนังสือฯ
- หลักการรางวัลศรีบูรพา
- จดหมายแจ้งผู้ได้รับรางวัล
- รายนามผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพา
- ประวัติและผลงาน
- คำประกาศเกียรติคุณนักเขียนรางวัลศรีบูรพา
- คิวคน / อรุณ วัชระสวัสดิ์
- ผลงานต่างๆ ของ "ศรีดาวเรือง"
- บทความพิเศษ - วรรณคดีของศรีดาวเรือง / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
- ประวัติย่อนักเขียนเรางวัลศรีบูรพา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522240003979 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 145 x 211 x 7 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน