0
วารสาร กองทุนศรีบูรพา ฉบับที่ 17 วันนักเขียน - 5 พฤษภาคม 2558
นามของ ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ได้หยั่งรากลึกลงในแผ่นดินวรรณกรรมของไทยมายาวนานจนยากจะถอดถอน แม้บางช่วงบางตอนของแผ่นดินนี้จะมีคนพยายามลบชื่อนี้ออกจากแผ่นดินวรรรกรรม แต่ก็ไม่อาจทำได้สำเร็จ
ราคาพิเศษ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วารสารกองทุนศรีบูรพา ฉบับวันนักเขียน 5 พฤษภาคม เป็นหนังสือรายปี จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของผู้ที่ได้รับ "รางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ" ในวาระครบรอบชาตกาล 110 ปี "ศรีบูรพา" (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ซึ่งปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลมี 2 ท่าน คือ "คุณอาจิณ จันทรัมพร" และ "คุณช่วย พูลเพิ่ม" 

สารบัญ

- แสงสว่างจาก "ศรีบูพา"
- หลักการรางวัลศรีบูรพา
- จดหมายแจ้งผู้ได้รับรางวัล
- รายนามผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพา
- คำประกาศเกียรติคุณนักเขียนรางวัลศรีบูรพา
- ประวัติและผลงาน
- ปาฐกถา
- บทความพิเศษ
- กำหนดการงานวันศรีบูรพา
- กวีทรรศน์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9771513530001 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน