0
วารสาร กองทุนศรีบูรพา ฉบับ 13 วันนักเขียน - 5 พฤษภาคม 2554
รางวัลศรีบูรพาเป็นรางวัลที่นักเขียนมอบให้แก่นักเขียน รางวัลศรีบูรพาแม้ไม่ใช่กิจกรรมของกรรมการและสมาคมนักเขียนฯโดยตรง
ราคาพิเศษ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วารสารกองทุนศรีบูรพา ฉบับวันนักเขียน 5 พฤษภาคม" เป็นวารสารรายปี จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของกุหลาย สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) และผู้ที่ได้รับ "รางวัลศรีบูรพา" ประจำปี ซึ่งปีพ.ศ.2554 ผู้ได้รับรางวัล คือ นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียน "รางวัลศรีบูรพา" คนที่ 23

สารบัญ

- กวีทรรศน์ - แด่ "จูเลียต" กุหลาบแกร่งแห่งศรีบูรพา
- คำนำจากประธานกองทุนฯ
- กวีทรรศน์ - ชื่อ ศุขปรีดา พนมยงค์
- หลักการรางวัล "ศรีบูรพา"
- จดหมายแจ้งข่าว
- คำประกาศเกียรติคุณ "รางวัลศรีบูรพา" ประจำปี 2554
- บทสัมภาษณ์
- บทความพิเศษ โดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษณ์
- จากใจถึงใจ
- บทความพิเศษ โดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522200011853 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 4 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน