0
วารสาร ปากไก่ ฉบับ นักเขียนรางวัลนราธิป 2557
วารสารของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์พิเศษ นักเขียนรางวัลนราธิป ประจำปี 2557 บทกวีโดยเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เรื่องสั้นล่าสุดของสุรชัย จันทิมาธร เสน่ห์ของร้านหนังสือเล็กๆ
ราคาพิเศษ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สำหรับปากไก่ฉบับนี้ เนื้อหาหลักก็คือการนำเสนอเรื่องราวของผู้ได้รับรางวัลนราธิปประจำปี 2557 เป็นการเรียนรู้จากผู้มาก่อน ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ สด ใหม่ ด้วยการใช้ทีมงานกองบรรณาธิการลงไปสัมภาษณ์ถึงตัวนักเขียนเหล่านี้ ส่วนเนื้อหาที่ติดตามมาก็คือข้อเขียนต่างๆ ที่คิดว่าเป็นสิ่งที่จะยังประโยชน์ต่อการสร้างแนวคิดสำหรับการทำงานวรรณกรรมทั้งเรื่องในประเทศและเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับโลกภายนอก

สารบัญ

- ประวัติ และสัมภาษณ์นักเขียนรางวัลนราธิป
- แลไปข้างหน้า
- ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลนราธิป
- ทำเนียบนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
- สรุปผลการดำเนินการในรอบปี 2557
- ปฏิทินกิจกรรม
- ข้อบังคับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
- เสน่ห์ของร้านหนังสือเล็กๆ
- บทสัมภาษณ์
- บทความ
- เรื่องสั้น
- บทกวี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9772286977826 (ปกอ่อน) 310 หน้า
ขนาด: 209 x 294 x 17 มม.
น้ำหนัก: 720 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์นักเขียนแห่งประเทศไทย, สมาคม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน