0
วารสาร ปาจารยสาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มีนาคม-พฤษภาคม 2556
ข้อโต้เเย้งความคิด "ปฏิวัติจิตสำนึกใหม่" ของประเวศ วะสี โดย สุรพศ ทวีศักดิ์ การสร้างความปรองดองในประเทศไทยที่ไปไม่ถึงสันติสุข บรรณกร จันทรทิณ
ราคาพิเศษ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมหลากบทความที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับคุณ ทั้งที่เกี่ยวกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม!

สารบัญ

- "จดหมายถึงคุณณัฐนพ" ของ ส.ศ.ษ.
- ความคิดด้านวัฒนธรรมของ สุภา ศิริมานนท
- ข้อโต้เเย้งความคิด "ปฏิวัติจิตสำนึกใหม่" ของประเวศ วะสี
- อัตถิภาวนิยม (2) : โลก มนุษย์ ความรู้เเละอารมณ์
- ตาสว่าง
- การสร้างความปรองดองในประเทศไทยที่ไปไม่ถึงสันติสุข
- การกลับมาของบทวิจารณ์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองในศตวรรษที่ 21 ผ่านมโนทัศน์ของเเลง บาดียู
- วรรณศิลป์ จุฬาฯ ใต้ร่มเงา "วายนะศิลป์"
- ความไม่เรียบเเห่งความทรงจำ
- ถาม-ตอบดูชอบกล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9770859105935 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน