0
วารสาร ปาจารยสาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
จัดทำขึ้นเพื่อน้อมถวายความอาลัยอย่างยิ่ง ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศ
ราคาพิเศษ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ปาจารยสาร เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อน้อมถวายความอาลัยอย่างยิ่ง ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศ โดยเนื้อหาภายในเล่ม ได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน อันได้แก่ ส่วนของบทความ (Eassays) ซึ่งในฉบับนี้มีบทความกึ่งวิชาการที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของปรากฎการณ์ "เทิร์นขวา" อันหมายถึงการกลับมาเป็นที่นิยมของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม (Conservative) ส่วนของบทกวี (Poems) นั้น ทางปาจารยสารได้รับเกียรติจากนักเขียนหลายท่าน ซึ่งอาจจะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความฉียบแหลมของบทกวี ในฐานะเครื่องมือพรรณาปรากฏการณ์ของสังคม และชีวิตของปัจเจกบุคคลได้อย่างน่าสนใจ ส่วนของบทสัมภาษณ์ (Interview) ได้รับเกียรติจาก "อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์" ที่ปรึกษาใหญ่ของเรา ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ต่อช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในการผลัดแผ่นดินใหม่ของราชอาณาจักรไทย ในหัวข้อ "กัลยาณมิตรของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่"

สารบัญ

- สาราณียกรแถลง
- ความชั่วร้ายของการปฏิวัติ : ปรัชญาการเมืองของ Edmund Burke ต่อการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส ปี 1789
- ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีและปรากฎการณ์ "เทิร์นขวา" ในสหรัฐอเมริกา
- ความรุ่งเรืองของฝ่ายขวา ความล้มเหลวของฝ่ายซ้าย
- การกลับมาของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมและปัญหาของรัฐเสรีนิยม
- ต่อหน้าความตาย
- ภิกษุผู้สืบทอดประเพณีลูกของหนูของชาวรามัญ
- ปรีดี พนมยงค์ : ไอดอลที่น่าฟอลโล่คุณลักษณะของรัฐบุรุษอาวุโสที่ไม่ควรลืม
- รวมบทกลอนของกวีไร้ซี
- ณ ฟากฟ้า บูรพา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9772567819128 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน