0
วารสาร ปาจารยสาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
ตอบเรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ส. ศิวรักษ์ สนทนากับ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถานที่สวรรคตของพระนเรศวร : เวียงแหงจริงหรือ?
ราคาพิเศษ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วารสาร ปาจารยสาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561" ฉบับนี้ เป็นฉบับครบรอบ 44 ปี ของสื่อที่แสดงออกถึงความยุติธรรมทางสังคม เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่แสดงฝีไม้ลายมือ ไม่ว่าจะการเขียนบทความ การแปล และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเนื้อหาในเล่มนี้ พบกับคำตอบเรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์, ส. ศิวรักษ์ สนทนากับ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถานที่สวรรคตของพระนเรศวร : เวียงแหงจริงหรือ? ซึ่งเล่มนี้ถือว่าเป็นประโยชน์และให้ความรู้ การศึกษา เป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ผู้อ่านและทผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างมาก

สารบัญ

- บทกวี ลำตัด 84 ปี 3 ส. ศิวรักษ์
- ข่าวสาร วิกฤตการณ์ความยากจนในจีนแผ่นดินใหญ่
- รายงานการประชุมเครือข่ายพุทธศาสนิกชน เพื่อสังคมนานาชาติ ครั้งที่ 18
- ซอยสันติภาพ ส. ศิวรักษ์ สนทนากับ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ตอบเรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์
- บทเรียนจากคดีการเมืองล่าสุดของ ส. ศิวรักษ์
- แด่อุชเชนี
- ยีน ชาร์พ
- บทความพิเศษ สถานที่สวรรคตของพระนเรศวร : เวียงแหงจริงหรือ? / สมฤทธิ์ ลือชัย
- โครงการ 3101 / ชัยพร พานทอง
- นานาทัศนะ ทุกข์ของชาวนาภายใต้รัฐศักดินาถึงทุนนิยม (ตอนที่ 2) / อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9785782609733 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 7 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน