0
วารสาร รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555)
วารสารเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการ
ราคาพิเศษ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงรัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

สารบัญ

- ภาพลักษณ์จีนในสายตาประเทศเพื่อนบ้าน : ผุ้ครองความเจ้าที่การุณย์แต่ไม่ละท้งท่าทีแข็งกร้าว บทสำรวจการนำเสนอข่าวสารและภาพลักษณ์จีน ในสายตาสื่อหนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน ศึกษาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ใน กัมพูชา ลาว เมียน มาร์ และเวียดนาม
- เพชรสีเลือด : ปัญหาสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไต้หวันกับไลบีเรียช่วง ค.ศ.1989 ถึง ค.ศ.2003
- การศึกษาสังคมจีนในประเทศไทยภายใต้บริบททางประวัติสาสตร์และภูมิศาสตร์การเมือง : วิเคราะห์งานศึกษาเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลและ ภูมิภาคศึกษาของอเมริกาในยุคสงครามเย็น
- การต่อต้าน "ประชาธิปไตยแบบฝรั่ง" และสถาปนา "ประชาธิปไตยแบบพุทธ" ของปัญญาชนฝ่ายค้านไทยสายพุทธศาสนาในช่วง ระหว่าง
ปี 2524-2534
- บทความวิจัย : การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ
- แนะนำหนังสือ นี่คือบ้านของพ่อ : review A Man's Place : Masculinity and the Middle-Class Home in Victorian England

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9770125135383 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 13 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน