0
วารสาร รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2555)
วารสารเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการ
ราคาพิเศษ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงรัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

สารบัญ

- คำสาป คำสัญญาจากอริสโตเติล ทำไมมนุษย์จึงต้องเป็นสัตว์การเมือง
- เซ็กซ์ บ่วงรักแม่ รักร่วมเพศในผู้หญิง บทพินิจ jouissance ในงานเขียนของฟรอยด์
- พ่อที่ตายแล้ว, พ่อที่ไม่มีวันตาย และพ่อที่ไม่ใช่พ่อ : ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ฯ
- การจัดวางทฤษฎีวิพากษ์สังคมบนฐานของการกระทำและเหตุผลเชิงสื่อความฯ
- เควียร์กับการวิพากษ์มานุษยวิทยากระแสหลัก
- แนะนำ Chantal Mouffe's Agonistic Democracy : ความเป็นมา หลักการ เหตุผลรวมถึงคำวิจารณ์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9770125135390 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 16 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน