0
วารสาร รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556)
วารสารเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการ
ราคาพิเศษ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงรัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

สารบัญ

- ความคลุมเครือของอำนาจกึ่งอาณานิคมในประเทศไทย
- รื้อสร้างมายาคติ "ความเป็นชาย" ในสังคมไทย
- ความสุขทางเพศในชีวิตสมรส : โครงเรื่องหลักของเรื่องเพศในคอมลัมน์ "เสพสม บ่มิสม" พ.ศ.2521-2540
- เบื่อการเมือง : สาเหตุ
- การขยายบทบาทของจีน : บรรษัทข้ามชาติจีนใน สปป. ลาวเเละเวียดนาม
- เเนะนำหนังสือ บารัค โอบามา, วอลล์สตรีทเเละเสรีนิยมใหม่ : เบื้องหลังเศรษฐกิจการเมืองของสหรัฐอเมริกาหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2008

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9770125135406 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน