0
วารสาร รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)
วารสารเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการ
ราคาพิเศษ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงรัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

สารบัญ

- การแปรรูปอุปมาให้เป็นความมหัศจรรย์และการแปรความมหัศจรรย์ให้เป็นอุปมา ฯ / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
- นักประวัติศาสตร์กับกอสซิปในขนบประวัติศาสตร์ริพนธ์ตะวันตก / วิศรุต พึ่งสุนทร
- ทบทวนวรรณกรรมปฏิบัติการไร้ความรุนแรง (Nonviolent Action) ในโลกตะวันตก ฯ / จันจิรา สมบัติพูนศิริ
- หลังการเมืองแบบฝ่ายซ้าย-พคท. (2524-2535) : การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ฯ / อุเชนทร์ เชียงแสน
- สองคลื่นแห่งการปฏิรูประบบราชการไทย : 15 ปี ของความเปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบัน ฯ / วสันต์ เหลืองประภัสร์
- มองหาแผนเผชิญเหตุในการจัดการภัยพิบัติประเทศไทย / ทวิดา กมลเวชช

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9770125135413 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 146 x 209 x 15 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน