0
วารสาร รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557)
วารสารเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการ
ราคาพิเศษ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการในแขนงรัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

สารบัญ

- สานสัมพันธ์สองแนวคิด : หลังสมัยใหม่ & จิตวิเคราะห์ / ชญาน์ทัต ศุภชลาลัย
- รุสโซในระบอบปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475-2490 / ศุภชัย ศุภผล
- วิพากษ์ "ความเป็นหญิง" ของหญิงในร่างชาย / นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
- การเมืองภาคประชาชนที่เหลือจะทนรับไหว : ประวัติศาสตร์ปัจจุบันของพันธมิตรในสายตาอุเชนทร์ เชียงแสน / เกษียร เตชะพีระ
- แนวทาง ASEAN Way และการพัฒนากลไกระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา การระงับข้อพิพาทในทางปฏิบัติของสินค้าข้าวและน้ำตาล / สุนิดา อรุณพิพัฒน์
- ศิลปาณานิคม ในนามของศิลป์ พีระศรีว่าด้วยอำนาจนำวงการศิลปะไทย / ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9770125135437 (ปกอ่อน) 254 หน้า
ขนาด: 145 x 208 x 12 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน