0
วารสาร รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
วารสารเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการ
ราคาพิเศษ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงรัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

สารบัญ

- กว่าจะเป็น "ผัวเดียวเมียเดียว" : สังเขปประวัติความเป็นมาของกฎหมายครอบครัวสมัยใหม่ในสยาม พ.ศ.2410-2478
- เด็ก รัฐ ประชาสังคม? : การก่อตัว การก่อตัวเเละความเปลี่ยนเเปลงของเเนวนโยบาย
- ความรู้เเละอำนาจ เบื้องหลังเซ็กเเละโสเภณี
- ศิลป์ พีรศรี : ในนามอำนาจ ของชนชั้นนำกับผลผลิตศิลปะ ในฐานะเครื่องมือของผู้อุปถัมภ์
- การเดินทางจากสถาบันนิยมเก่าสู่สถาบันใหม่
- ความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่น
- หรือว่าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)
- ประสาทเเห่งสุนทรียศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9770125135444 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 15 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน