0
วารสาร รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557)
วารสารเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการ
ราคาพิเศษ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงรัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

สารบัญ

- บทนำ Carl Schmitt: "ตำนานแห่งเทว" ว่าด้วยมิตรและศัตรู / ธเนศ วงศ์ยานนาวา
- ความเป็นตัวแทน (Representation) ในยุคสมัยของการครอบงำด้วยเทคโนโลยี: ข้อสังเกตบางประการใน Roman Catholicism and Political Form ของ Carl Schmitt / สุรัช คมพจน์
- จากสภาวะยกเว้นถึงพระเจ้าบนดิน: โทมัส ฮอบส์ในทฤษฎีการเมืองของคาร์ล ชมิทท์ / อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง
- "ทฤษฎีรัฐธรรมนูญ" ของ Carl Schmitt / ปิยบุตร แสงกนกกุล
- Carl Schmitt และเอกเทวนิยม: ตำนานแห่งการเป็นรัฐ/การเมือง / ธเนศ วงศ์ยานนาวา
- จาก "มหการเมือง" สู่ "ต้นแบบความคิดคอมมิวนิสต์" ในความคิดของ Alain Badiou / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9770125135451 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 12 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน