0
วารสาร รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558)
วารสารเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการ
ราคาพิเศษ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงรัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

สารบัญ

- สถานภาพวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในไทย (พ.ศ.2540-ปัจจุบัน) : การพัฒนาตัวที่ยังเฝ้ารอการกำหนดทิศทางการศึกษาและความร่วมมือ / วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
- การสร้างรัฐประชาชาติไทยกับการต่อสู้ด้วยอาวุธของชาวนาอีสาน : กรณีบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม / สมชัย ภัทรธนานันท์
- การประท้วง Euromaidan : "การปฏิวัติโดยประชาชน" ในยูเครน? / จิตติภัทร พูนขำ
- รัฐสยามกับการจัดการการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างจำกัด พ.ศ.2440-2453 / อาวุธ ธีระเอก
- แนะนำหนังสือ Alison Howell, Madness in International Relations (London and New York: Routledge, 2012) / ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9770125135468 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 144 x 209 x 14 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน