0
วารสาร รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558)
วารสารเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการ
ราคาพิเศษ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รัฐศาสตร์สารปีนี้ครบสามรอบ ฉบับนี้มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเรื่องราวทางภาคใต้ด้วย ความหวังแห่งความสงบเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต พร้อมๆ กันกับสงครามก็เป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความชอบธรรมทางการเมือง จาก "Thomas Hobbes" สู่ "เหมา เจ๋อ ตุง" ต่างก็เห็นถึงความสำคัญของความตายที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงในการสร้างอำนาจรัฐ แม้ว่าฝ่ายหลังจะมีความชัดเจนทั้งในความคิดและการกระทำมากกว่านักปรัชญา วัฒนธรรมของการสถาปนาความรุนแรงเพื่อการสร้างและยึดรัฐ แม้ว่าจะเป็นแนวทางที่กระฎุมพียอมรับไม่ได้แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในหลายต่อหลายดินแดน ฝ่ายนิยม Rationality อาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของโบราณหรือเป็นมรดกตกทอดของสังคมโบราณ แต่เมื่อสภาวะสมัยใหม่ไม่ได้เป็นอะไรที่สมบูรณ์แต่ยังคงต้องดำเนินต่อไปดังราวกับไม่รู้จักจุดสิ้นสุด การชำระล้างของโบราณจึงต้องกระทำต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่มีคณะกรรมการชำระก็ตาม

สารบัญ

- สัมปทานเหมืองทองในระแงะ (นราธิวาส) กับการสร้างอำนาจทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของสยามในปลายคริสต์ศตวรรษ์ที่ 19 / ปิยดา ชลวร
- สังคมชายล้วนในวัฒนธรรมการเมืองไทยสมัยใหม่ / เครก เจ เรย์โนลด์ส : เขียน, ปรีดี หงษ์สต้น : แปล
- ร่องรอยความปรองดองใต้เงาความขัดแย้ง / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
- กระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภูมิซรอล / กนกวรรณ ระลึก
- อารมณ์ปรารถนาคือเครื่องมือของอำนาจ / นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9770125135475 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 10 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน