0
วารสาร รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558)
วารสารทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพิเศษ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รัฐศาสตร์สาร" เป็นวารสารวิชาการ ที่มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงรัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

สารบัญ

- จาก "มดลูกก็ปัจจัยการผลิต" ถึงกำเนิดภาคบริการในระบบทุนนิยม: การผลิตซ้ำ งานบ้าน และผู้หญิงในทฤษฏีมาร์กซิสต์ออโตโนเมีย
- ปัญหา "ความจริง" เกี่ยวกับเซ็กและกามารมณ์ ในประวัติศาสตร์ไทย
- "สภาวะเส้นทางบังคับ"(Path dependence): รัฐศาสตร์บนฐานประวัติศาสตร์
- Peter Sloterdijk กับโลกา-อวกาศภิวัฒน์
- ธเนศ วงศ์ยานนาวา กับการอ่าน มักซ์ เวเบอร์ ผ่านเทววิทยาทางการเมือง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9770125135482 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 146 x 209 x 16 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เคล็ดไทย, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน