0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 27 ตุลาคม 2559 (PDF)
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ปวงข้าพระพุทธเจ้า ในนามสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ จึงขออัญเชิญพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มานำเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับทราบผ่านบทความพิเศษภายในสาร สนช. ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นี้

สารบัญ

- บทความพิเศษ
- ด้านการพิจารณากฎหมาย
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- รายงานพิเศษ
- เรื่องเล่าจาก สนช.
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- ภารกิจต่างประเทศและกิจกรรมภายใน
- ด้านต่างประเทศ
- อินไซด์ อาเซียน
- บทความพิเศษ
- ปกิณกะ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840039385 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน