0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (PDF)
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          วารสาร “สาร สนช.” ฉบับนี้ ขอนำเสนอพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐสภาของพระองค์ ตั้งแต่การพระราชทานรัฐธรรมนูญพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รวมทั้งรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ติดตามได้ในคอลัมน์พิเศษ“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับรัฐสภา” นอกจากนี้ วารสาร “สาร สนช.” ยังมีภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มานำเสนอ อาทิ กฐินพระราชทานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดทองนพคุณ โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๕ ณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส รวมทั้งบทความอื่นที่น่าสนใจ ติดตามได้ภายในเล่ม

สารบัญ

- บทความพิเศษ
- สกู๊ปพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ด้านการพิจารณากฎหมาย
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- ภารกิจต่างประเทศและกิจกรรมภายใน
- ด้านต่างประเทศ
- อินไซด์ อาเซียน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840039392 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน