0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 30 มกราคม 2560 (PDF)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         สาร สนช. ขอร่วมส่งแรงใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และน้ำป่าไหลหลากในช่วงที่ผ่านมา ผ่านโครงการ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” โดยเป็นการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อรับบริจาคเงิน สิ่งของจำเป็น หรือเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ และขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขารัฐสภา ชื่อบัญชี “สนช. ช่วยน้ำท่วม” เลขที่บัญชี ๐๘๙-๐-๑๙๕๕๓-๖ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนร่วมกัน

สารบัญ

- บทความพิเศษ
- สกู๊ปพิเศษ
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ด้านการพิจารณากฎหมาย
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- ภารกิจต่างประเทศและกิจกรรมภายใน
- อินไซด์ อาเซียน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840039415 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน