0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 31 กุมภาพันธ์ 2560 (PDF)
ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       วารสาร “สาร สนช.” ขอน้อมกราบสักการะ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่ ๑๐ พร้อมนำความปลาบปลื้มปีติยินดีมาส่งต่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ ในคอลัมน์สกู๊ปพิเศษ สถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๒๐

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ด้านการพิจารณากฎหมาย
- มุมกฎหมาย
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- ภารกิจต่างประเทศและกิจกรรมภายใน
- อินไซด์ อาเซียน
- สนช. กับเวทีโลก
- ปกิณกะ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840039422 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน