0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 32 มีนาคม 2560 (PDF)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            วารสาร สาร สนช. ฉบับเดือนมีนาคม ขอนำเสนอสาระความรู้ ภารกิจ และการดำเนินงานที่สำคัญและน่าสนใจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการ มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบผ่านคอลัมน์ประจำเช่นเคย เริ่มต้นฉบับนี้กับภารกิจแรกการลงพื้นที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ซึ่งติดตามผลการลงพื้นที่ได้ภายในเล่ม

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- บทความพิเศษ
- ด้านการพิจารณากฎหมาย
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- ภารกิจต่างประเทศและกิจกรรมภายใน
- ด้านต่างประเทศ
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840044891 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน