0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 35 มิถุนายน 2560 (PDF)
สนช. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

             สำหรับ สาร สนช. ฉบับนี้ ยังคงมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมานำเสนอเช่นเคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๑ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แถลงเกี่ยวกับสาระสำคัญและเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน รายละเอียดติดตามได้ในรายงานพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น สกู๊ปพิเศษ เรื่อง “น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”คอลัมน์ตามติดภารกิจ กมธ. เสนอเรื่อง Eastern Economic Corridor and SEZs : The new investment opportunity in Thailand (เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : โอกาสใหม่ของการลงทุนในไทย) โครงการ
อบรมมัคคุเทศก์ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และอื่น ๆ ขอเชิญติดตามอ่านได้ภายในเล่ม

สารบัญ

- บทความพิเศษ
- สกู๊ปพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ด้านการพิจารณากฎหมาย
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- ภารกิจต่างประเทศและกิจกรรมภายใน
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840047892 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน