0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 36 กรกฎาคม 2560 (PDF)
85 ปี รัฐสภาไทย
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

             “รัฐสภา” เป็นสถาบันที่พระมหากษัตริย์ไทยพระราชทานอำนาจให้เป็นผู้ออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศ ที่เรียกว่า “อำนาจนิติบัญญัติ” นับแต่อดีตที่ผ่านมา งานด้านนิติบัญญัติดำเนินการในระบบรัฐสภาถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า ๘๕ ปีมาแล้ว และเพื่อเป็นการรำลึกวาระครบรอบการสถาปนารัฐสภาไทย วารสาร “สาร สนช.” ขอนำเสนอ สกู๊ปพิเศษ : ๘๕ ปี รัฐสภาไทย และติดตามกิจกรรมดี ๆกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กิจกรรม“จิตอาสาคนสภาร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ภายในฉบับ

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ด้านการพิจารณากฎหมาย
- มุมกฎหมาย
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- ภารกิจต่างประเทศและกิจกรรมภายใน
- อินไซด์ อาเซียน
- สนช. กับเวทีโลก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840048257 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน