0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 38 กันยายน 2560 (PDF)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

             เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีความสำคัญกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นอย่างมาก ซึ่งวันที่ ๑๒ กันยายนเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และปีนี้นับเป็นปีที่ ๒๕ แล้ว ดังนั้นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา โดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี วารสาร“สาร สนช.” ได้ประมวลกิจกรรมมานำเสนอไว้ภายในเล่ม

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- บทความพิเศษ
- ด้านการพิจารณากฎหมาย
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- รายงานพิเศษ
- ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- บทความพิเศษ
- ภารกิจต่างประเทศและกิจกรรมภายใน
- อินไซด์ อาเซียน
- สนช. กับเวทีโลก
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840053558 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน