0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 40 พฤศจิกายน 2560 (PDF)
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2560
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

             กฐินหรือเทศกาลทอดกฐิน ซึ่งในปีหนึ่ง ๆ จะมีช่วงเวลาตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ โดยในปีกฐินกาล พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ิ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐิน เพื่ออัญเชิญไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ซึ่งรายละเอียดในการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานติดตามได้ในสกู๊ปพิเศษ เรื่อง “สนช. สืบสานประเพณี พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐”

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840063946 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน