0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 42 มกราคม 2561 (PDF)
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ กับรัฐสภาไทย
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ สาร สนช. ฉบับเดือนมกราคมขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังผู้อ่านทุกท่านด้วย “สารอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑” จากประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตตลอดปีนี้ พร้อมด้วยกิจกรรมความสุขสนุกสนานของเด็กและเยาวชนที่จะก้าวไปเป็นอนาคตของประเทศด้วยกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ กับรัฐสภาไทย” ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติของ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มอบไว้ในปีนี้ว่า “เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี ส่งเสริมความดีวิถีไทย”โดยติดตามภาพบรรยากาศดังกล่าวได้ภายในเล่ม

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840108227 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน