0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 43 กุมภาพันธ์ 2561 (PDF)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติกับภารกิจด้านต่างประเทศ
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนและทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ รายละเอียดสามารถติดตามได้ภายในเล่ม

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840108234 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน