0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 45 เมษายน 2561 (PDF)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดกิจกรรม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์” โดยได้รดน้ำขอพรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาวุโส เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกัน และเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีไทยที่เก่าแก่และงดงามให้คงอยู่สืบไป

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840108258 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน