0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 47 มิถุนายน 2561 (PDF)
โครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเดจ็ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเดจ็ พระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๗ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ และทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียง

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840108272 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน