0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 50 กันยายน 2561 (PDF)
พิธีวางศิลฤกษ์ "สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙"
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       วารสาร “สาร สนช.” ได้กลับมาพบกับท่านผู้อ่านเช่นเคยซึ่งในเดือนกันยายนนี้ เป็นเดือนที่สำคัญยิ่งสำหรับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยมีโครงการและกิจกรรมหลากหลายที่จัดขึ้นในเดือนนี้อาทิ โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ๗๖ จังหวัดณ อาคารรัฐสภา การแถลงผลงาน ๔ ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ รวมถึงกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตร และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคลากรของสำนักงานฯ สามารถติดตามได้
ในคอลัมน์ รายงานพิเศษ

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840108302 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน