0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 51 ตุลาคม 2561 (PDF)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       เนื่องในวาระครบรอบ ๒ ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ปวงพสกนิกรชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างต่อเนื่อง
       สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป และจัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ ๔ซึ่งมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยบุคลากรในวงงานรัฐสภา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณวัดนรนาถสุนทริการาม พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ณ บริเวณชุมชนวัดนรนาถสุนทริการาม และชุมชนวัดอินทร์รายละเอียดติดตามได้ภายในเล่ม

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840108333 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน