0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 52 พฤศจิกายน 2561 (PDF)
พิธีวางศิลาฤกษ์ "สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      นับเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ และประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ “สาร สนช.” ได้รวบรวมรายละเอียดและภาพบรรยากาศมานำเสนอ ติดตามได้ในสกู๊ปพิเศษ พิธีวางศิลาฤกษ์“สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙”

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840108340 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน