0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 54 มกราคม 2562 (PDF)
กิิจกรรมรวมพลังคนสภาปฏิบัติการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      สวัสดีปีใหม่ “สาร สนช.” ฉบับต้อนรับพุทธศักราช ๒๕๖๒ หรือปี ๒๐๑๙ ขอร่วมส่งความสุขให้แก่คนไทยทุกท่าน เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตตลอดปีนี้ด้วย “สารอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒” จากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งสองท่าน ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840108364 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน