0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 56 มีนาคม 2562 (PDF)
รัฐสภาเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชา รัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนั้นต้องคอยติดตามกันต่อไป ส่วนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ระยะเวลา ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา) ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประชาชนคนไทยที่ต้องติดตามเช่นเดียวกัน โอกาสนี้ “สาร สนช.” ฉบับเดือนมีนาคมนี้ จึงขอนำหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ระยะเวลา ๕ ปีแรก นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา) มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบภายในเล่ม

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840108388 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน