0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 57 เมษายน 2562 (PDF)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน วันอาทิตย์ 10 มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บึงสีไฟ อพเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         นับเป็นโอกาสมหามงคล ปลาบปลื้ม ปีติยินดียิ่งของพสกนิกรชาวไทย ที่นับตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขึ้นระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีชัดแจ้งแล้วนั้น วารสาร “สาร สนช.”ได้นำความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีในเบื้องต้นมานำเสนอให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกับคอลัมน์ สกู๊ปพิเศษ เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอน“ความสำคัญ ความเป็นมา และข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840108395 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน