0
วารสาร เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ (Semiconductor Electronics Journal)
ราคาพิเศษ70.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นวารสารทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9770125101005 (ปกอ่อน) 273 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 675 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
เดือนปีที่พิมพ์: 2004
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน