0
วารสาร เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 83 ตุลาคม-ธันวาคม 2559
วารสารเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
ราคาพิเศษ52.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุและการพัฒนาเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีวัสดุ ศาสตร์และศิลป์วัสดุ ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี และบทความที่น่าสนใจ ซึ่งจะมาช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- บทบรรณาธิการ
- ศาสตร์และศิลป์แห่งวัสดุ
- Technology Update
- Masterials Characterization
- บทความ
- เอ็มเทคสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการแพทย์ไทย
- สัมภาษณ์
- ทรรศนะของ คุณชวินทร์ ศรีโชติต่อการดำเนินงานของเอ็มเทค
- ทรรศนะคติของ ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ ต่อการดำเนินงานของเอ็มเทค
- ทรรศนะของ นายจารึก เฮงรัศมี ต่อการดำเนินงานของเอ็มเทค
- Cyber snapshot by Marisa
- Great Pioneer & Luminary

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9879799536233 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 211 x 296 x 5 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), ศูนย์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน