0
วารสาร เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 84 มกราคม-มีนาคม 2560
วารสารเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
ราคาพิเศษ52.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุและการพัฒนาเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีวัสดุ ศาสตร์และศิลป์วัสดุ ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี และบทความที่น่าสนใจ ซึ่งจะมาช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- บทบรรณาธิการ
- ศาสตร์และศิลป์แห่งวัสดุ
- Technology Update
- บทความ
- สัมภาษณ์
- บทความ
- Texttile Tomorrow
- บทความ
- Cyber snapshot by Marisa
- Materials Characterization
- บทความ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9879799536288 (ปกอ่อน) 82 หน้า
ขนาด: 211 x 293 x 5 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน