0
วารสาร แม็ค ประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555
วารสารเพื่อการเตรียมสอบ และ O-Net มาทดลองวิทยาศาสตร์ สนุกๆ กันดีกว่า ใน มหัศจรรย์การเรียนรู้
ราคาพิเศษ66.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับวารสารของน้องๆ หนูๆ ที่ประกอบด้วยเนื้อหาในส่วนวิชาการและส่วนเสริมการศึกษาส่วนวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรงศึกษาธิการระดับชั้น ป.4 - ป.6 ไม่ว่าจะเป็นวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นมีคอลัมน์น่าสนใจอื่นๆ อีก อาทิ เพลิดเพลินพิพิธภัณฑ์, Smart Art, สถานีแม็ค เขียนเรื่องจากภาพ, Cpmputer Kids และนิทานบ้านคุณยาย

สารบัญ

ป.4
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
- ภาษาอังกฤษ

ป.5
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
- ภาษาอังกฤษ

ป.6
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
- ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4350055002006 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน