0
วารสาร Industrial Technology Review ฉบับที่ 277 (PDF)
สมาร์ทกริด กริดไฟฟ้าอัจฉริยะ , การออกแบบ การระบายความร้อนมอเตอร์ ที่ควรรู้ , ความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคม , มองรอบทิศ คิดอย่างซัพพลายเชน โลจิสติกส์และซัพพลายเช
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

การพัฒนาเมืองแบบ Smart City นั้น เราคงต้องยกความดีความชอบให้กับ
เจ้าระบบไอทีที่จะเข้ามาเป็นพระเอกในการช่วยบริหารจัดการเมือง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดการ
ระบบขนส่ง การสร้างข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผน การให้ข้อมูลกับประชากร การ
จัดการระบบพลังงาน การจัดการระบบน้ำ และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ของเมือง และ
ในขณะที่โลกกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค Internet of Things

สารบัญ

INDUS 277
ปกหน้าใน_AMS
Content 277
COVER STORY
NEWS & MOVEMENT
INSIDE NEWS
MACRO ECONOMIC OUTLOOK
ELECTRICAL
SAFETY & HEALTHCARE
PRODUCTIVITY
LOGISTICS & SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
COST MANAGEMENT
ENVIRONMENTAL
INDUSTRIAL PROCESS
CSR UPDATE
R&D SHOW UPDATE
SPECIAL REPORT
IT UPDATE
PRODUCT HIGHLIGHT
PRODUCT SHOWCASE
ดัชนี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525000001338 (PDF) 144 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน