0
วารสาร Industrial Technology Review ฉบับที่ 278 (PDF)
5 อันดับ สุดยอดนวัตกรรมของ หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ, ทำความรู้จักกับ มาตรฐาน IEC61850 GOOSE,ไข้เลือดออก ภัยร้ายใกล้ตัว, ข้อพิจารณาในการเลือกใช้จาระบีหล่อลนสำหรับแบริ่งมอเตอร์ไฟฟ้า,กลยุทธ์บริหาร
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

คลื่นความถี่ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สำคัญ ซึ่งจาก
การประมูลคลื่น 4 จี ในย่านความถี่ทั้ง 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่ผ่านมาไม่นานนี้ นอกจาก
จะถือเป็นชัยชนะหนึ่งของรัฐบาลที่จะสามารถเก็บรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นแล้ว ก็ต้อง
นับเป็นความสำเร็จอีกด้านของการสร้างระบบการแข่งขันเสรีในทางการค้าขึ้นมาในประเทศไทย
ที่ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรม จากการขจัดการผูกขาด ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดี ที่มีรูปแบบการแข่งขันที่
ยึดกฎกติกาและโปร่งใสขึ้นมาในสังคมไทย

สารบัญ

INDUS 278
ปกหน้าใน_Henkel Equipment 278
Content 278
editor talk 278
COVER STORY
NEWS & MOVEMENT
INSIDE NEWS
CONTROL & AUTOMATION
ELECTRICAL
SAFETY & HEALTHCARE
MAINTENANCE
PRODUCTIVITY
LOGISTICS & SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
COST MANAGEMENT
ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGY UPDATE
R&D SHOW UPDATE
SPECIAL REPORT
IT UPDATE
PRODUCT HIGHLIGHT
PRODUCT SHOWCASE
ดัชนีผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525000001383 (PDF) 150 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน