0
วารสาร Industrial Technology Review ฉบับที่ 290 (PDF)
Industry 4.0 The Next Industrial Revolution พลิกโฉมหน้าการผลิตสู่โลกอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

สำหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพระเอกหลักของงานนี้ ก็กำลังจะก้าวสู่ยุคของ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 ด้วยเช่นกัน และเมื่อย้อนกลับไปก่อนหน้านี้การปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เกิดขึ้นมาแล้ว 3 ครั้ง โดยเริ่มต้นเมื่อประมาณ 230 ปีก่อนโดยชายที่ชื่อ เจมส์วัตต์ ได้ปรับปรุงเครื่องจักรกลไอน้ำนิวโคแมนให้ใช้งานได้ดีขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 จากจุดนั้นเรียกได้ว่า เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 เป็นยุคของการใช้พลังงานจากเครื่องจักรไอน้ำเข้ามาทดแทนการใช้แรงงานคน หรือสัตว์ หรือพลังงานธรรมชาติ ต่อมาการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น เป็นการเปลี่ยนจากยุคที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำ มาใช้พลังงานไฟฟ้า เปลี่ยนระบบการผลิต เป็นระบบโรงงาน เกิดการผลิตสินค้าคราวละมาก ๆ (Mass Production) สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาไม่แพง เกิดกระแสบริโภคนิยมไปทั่วโลก กระทั่งปัจจุบันที่อยู่ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ในโรงงานต่าง ๆ เกิดสายการผลิตแบบอัตโนมัติขึ้น เป็นการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในการผลิตแทนที่แรงงานมนุษย์มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์ก็เพื่อลดต้นทุนการผลิต

สารบัญ

INDUSTRIAL 290
Content
Cover Story
News & Movement
Inside News
Macro Economic Outlook
Control & automation
Electrical
Safety & Healthcare
Productivity
Maintenance
Logistics & Supplyn Chain
Supply Chain Management
Management
Cost Management
Envionmenetal
ETC.

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525000003691 (PDF) 150 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน