0
วารสาร The Absolute Sound & Stage ฉบับที่ 173 (PDF)
Interviews : ไตรเทพ ศรีกาลรา กับก้าวต่อไปของ ProPlugin, พาดูสาวๆที่งานแข่ง ProPlugIn Lady DJ 2016, Special Reports : ตะลุยทัวร์งาน “นครสวรรค์ซาวด์แอนไลท์ 2559”
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ช่วงเข้าพรรษาทีไรวงการระบบเสียงก็เหมือนจะเข้าสู่ช่วงจำศีลตามไปด้วยทุกที แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าช่วงดังกล่าวนั้นจะไม่มีกิจกรรมบันเทิงเอาเสียเลย หากแต่เป็นเพราะในช่วงนี้จะเป็นช่วง
ที่ฝนตกบ่อยๆ แม้กระทั้งกลุ่มเครื่องเช่าในต่างจังหวัดเอง แม้จะมีธุรกิจทางด้านเครื่องเช่า

สารบัญ

@_SOUND 173
Contents
News Update
New Products
PA/Sound Light on Stage
Cover Story
PA/Sound Light on Stage
Studio & Instrument
Technology AV Media
DJ Clubs Corner's
Music Band Scoops
Indus Online OK

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525000003370 (PDF) 100 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน