0
วิกฤตการณ์วังหน้า เหตุทุรยศบนแผ่นดินสยาม
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ "การเมืองการปกครอง" ของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการ "แก่งแย่งอำนาจ" และเหตุแห่งการ "นองเลือด" คราผลัดแผ่นดิน
ผู้เขียน เพลิง ภูผา
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วิกฤตการณ์วังหน้า เหตุทุรยศบนแผ่นดินสยาม" เล่มนี้ ได้รวบรวมประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี มาจนถึงยุคต้นรัตนโกสินทร์ นำเสนอเรื่องที่สืบเนื่องกับ "พระมหาอุปราช" หรือที่เรียกกันติดปากว่า "วังหน้า" จากหลักฐานบันทึกต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการเมือง-การปกครอง และประวัติศาสตร์ไทย ทำความเข้าใจและรักในความเป็นเอกราช ความเป็นชาติ และร่วมกันสืบสาน "ความเป็นไทย" ส่งต่อให้กับลูกหลานไทยสืบไป

สารบัญ

- แรกเริ่มก่อนก่อตั้งอยุธยา
- พระเจ้าอู่ทองเป็นใคร? และการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา
- ความเป็นมาของตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
- ศึกวังหน้าเมื่อต้นกรุงศรีอยุธยา
- ราชวงศ์สุพรรณภูมิเป็นใหญ่เข้ารวบอาณาจักรสุโขทัยเป็นหนึ่งเดียว
- จัดตั้งระบบการปกครองใหม่ กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอำนาจ
- ความวุ่นวายของสองราชวงศ์ทำให้อยุธยาอ่อนแอ
- ความวุ่นวายในราชสำนักอยุธยา เมื่อราชวงศ์ละโว้-อโยธยา
- พยายามหวนคืนอำนาจ
- ราชวงศ์สุโขทัย เอนเอียงเข้าข้างพม่า
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165782067 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาด: 139 x 203 x 19 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามความรู้, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน