0
วิกฤติในพระพุทธศาสนา
หนังสือสารธรรม ดอกโมกข์ เฉพาะกิจ ปฐกถาพิเศษในงานครบรอบ 5 ปี มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พบกับสามเรื่องพิเศษของ ท่านพุทธทาสภิกขุ ศาสตราจารย์ ดร. ระวี ภาวิไล และอาจารย์ เสฐียรพงษ์ วรรณปก
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิกฤตการณ์ทางพุทธศาสนาเป็นที่ปรากฏแก่สังคมชาวพุทธเหตุปัจจัยแห่งการเกิดแต่ละครั้งกลายเป็นปริศนาธรรมอยู่ในใจของชาวพุทธศาสนาออกมาแสดงทัศนะเพื่อให้ทุกฝ่ายนำไปแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และปาฐกถาเรื่อง "วิกฤติในพระพุทฝะศาสนา" โดย พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นั้นท่านเคยเป็นคู่วิวาทะทางธรรมกับท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุมาแล้ว

สารบัญ

- ปาฐกถาพิเศษ : วิกฤติในพระพุทธศาสนา
- สัจธรรมทางโลก หรือทางธรรม สิ่งไหนยิ่งใหญ่กว่ากัน?
- ท่านพุทธทาสกับการศีกษา และวิกฤตการณ์ของโลก
- ข้อพิจารณามนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ
- สัจสารจาก จุลสารธรรมสถาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167236384 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 9 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วสี ครีเอชั่น, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน