0
วิจัยชั้นเรียนปฐมวัย : หลักปฏิบัติจากประสบการณ์
วิจัยชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะพบกับตัวอย่างประกอบการเขียนทุกขั้นตอนในการทำวิจัย เหมาะสมที่สุดสำหรับครูปฐมวัยทุกคน
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วิจัยชั้นเรียนปฐมวัย : หลักปฏิบัติจากประสบการณ์" เล่มนี้ ผู้เขียนใช้ประสบการณ์ของการเป็นครูสอนเด็กปฐมวัย มาประมาณ 20 ปี อาจารย์สอนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มาประมาณ 17 ปี และการเป็นวิทยากรอบรมครูปฐมวัยด้านการทำวิจัยชั้นเรียนอีกหลายครั้ง ประสบการณ์ถูกถ่ายทอดเป็นสาระที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ตั้งแต่ศึกษาปัญหา ขื่อเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา การเขียนโครงร่างเตรียมลงมือทำวิจัยชั้นเรียน เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่ง่ายและเขียนสรุปเล่มรายงาน การวิจัยในชั้นเรียนไม่อยากอย่างที่คิด ถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้พร้อมตัวอย่างประกอบการเขียนทุกขั้นตอนในการทำวิจัย เหมาะสำหรับครูปฐมวัยทุกคน นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาครูปฐมวัย ตลอดจนผู้สนใจการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สารบัญ

ตอนที่ 1 ครูปฐมวัยกับการจัดการเรียนรู้พัฒนาเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 2 ครูปฐมวัยกับการวิจัยชั้นเรียน
ตอนที่ 3 ครูปฐมวับกับการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาชั้นเรียน
ตอนที่ 4 ครูปฐมวัยกับปฏิบัติการวิจัยชั้นเรียน
ตอนที่ 5 การเขียนโครงร่างวิจัยชั้นเรียนปฐมวัย
ตอนที่ 6 คุณภาพนวัตกรรม เครื่องมือเก็บข้อมูล เเละสถิติวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 7 การเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียนปฐมวัย
ตอนที่ 8 ครูปฐมวัยมืออาชีพ
ตอนที่ 9 Sunee Model

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162102912 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 14 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ปัญญาชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน