0
วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก
การทำวิจัยก็คือการตอบคำถามต่อเรื่องที่เราสงสัยใคร่รู้ เเละหลักการง่ายๆ อยู่ที่การเลือกประเด็นข้อสงสัย การตั้งคำถาม การหาคำตอบเเละการอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการค้นหาคำตอบ
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การทำวิจัยก็คือการตอบคำถามต่อเรื่องที่เราสงสัยใคร่รู้ หลักการง่ายๆ อยู่ที่การเลือกประเด็นข้อสงสัย การตั้งคำถาม การหาคำตอบ และการอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการค้นหาคำตอบ ตลอดจนการอธิบายคำตอบหรือการค้นพบโดยกระบวนการเหล่านี้ได้มีการทำอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ที่เรียกๆ รวมกันว่า "การวิจัย" นั่นเอง เนื้อหาในเล่มนี้ผู้เขียนพยายามจะบอกเล่าเรื่องที่ดูเหมือนยากใน "การทำวิจัย" และ "การเขียนรายงานการวิจัย" ใหเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทางวิชาการ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจแก่นักวิจัยในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้สนใจทั่วไป ที่จะทำความเข้าใจกับวิธีคิด วิธีถาม และวิธีการหาคำตอบในการ "วิจัย" รวมทั้งวิธีการเขียน ซึ่งจะ "ไม่ใช่เรื่องยาก" อีกต่อไป

สารบัญ

วิจัย...ทำอย่างไร?
- ขั้นตอนในการทำวิจัย
- เครื่องมือในการวิจัย
- การกำหนดประชากรเเละกลุ่มตัวอย่าง
- การวิเคราะห์ข้อมูล

วัจัย...เขียนอย่างไร
- เขียนอย่างไร...ไม่ใช่เรื่องยาก
- เริ่ม...เขียน
- บทนำ
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- วิธีดำเนินการวิจัย

คำนิยม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความยินดีที่จะนำเสนอหนังสือ วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก อันเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยเเละเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการต่อไป ขอให้ทุกท่านมีความสุขเเละสนุกกับการทำวิจัยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167398860 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด: 146 x 214 x 7 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน